Pastoor Bontestraat tuin 2, Rijsbergen

Plaats: Rijsbergen
Datum/periode: Voorjaar 2017